Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

MİKROTİALI BİR ÇOCUK DOĞDUKTAN SONRA

YAPILMASI GEREKEN TETKİK ve TESTLER

MİKROTİALI BİR BEBEK DOĞDUKTAN SONRA İLK ŞOKU ATLATAN EBEVEYNLERİ ÇOCUKLARINDAKİ BU BEKLENMEDİK DURUMA DAİR TETKİK VE TESTLERİN YAPILACAĞI BİR SÜREÇ BEKLİYOR.

Çok sık görülen bir durum olmadığı için sadece sizler için değil bu konu ile özel olarak uğraşmayan hekimlerin bir çoğu için de geçerli olan bir bilgi eksikliği söz konusudur. Bu bölümde gereksiz tetkiklerle zaman kaybetmemeniz ve çocuğunuzun tedavisinin doğru bir şekilde planlanabilmasi için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere yer verdik.

BEBEKLİK DÖNEMİ TETKİKLERİ

ÇOCUĞUNUZU DÜNYAYA GELDİKTEN SONRA İLK MUAYENESİNİ YAPAN ÇOCUK HEKİMİNİN YÖNLENDİRMESİNE GÖRE ŞEKİLLENECEK BU SÜREÇTE İLK BAKILACAK OLAN HUSUS VE SİZ EBEVEYNLERİN DE BÜYÜK KAYGISI OLAN İŞİTME DURUMU OLACAKTIR.
İŞİTME TESTLERİ

Mikrotialı çocuklarda işitme tarama testi tercihen çocuğun doğduğu hastaneden ayrılmasından önce yapılmalıdır. İki çeşit test yöntemi vardır: Otoakustik emisyon (OAE) ve uyarılmış işitsel beyin sapı cevabı (BERA).Her iki test de yapılmadan önce bebeğin beslenmiş ve huzurlu olması gerekir. Bebek tercihen uyumalıdır. Testlerin ikisi de acı vermez ve zararsızdır. Hangi testin yapılacağına odyoloji uzmanı veya doktor karar verir. Bazen biri, bazen her ikisi de yapılabilir. Her iki test de konusunda deneyimli odyoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Bu iki testi yaptırdıktan sonra kulak kepçesi yapımına kadar 6 AYDA bir önerilen rutin doktor kontrolü dışında başka herhangi bir tetkik ve tedavi gerekmemektedir.

GENETİK TESTLER GEREKLİ MİDİR?

Bu mikrotialı çocukların anne babaların en sık sorduğu konulardan birisidir. Bu konuda karar verirken aslolan ebeveynin talebi olup olmamasıdır. Zira sadece Mikrotia ile kendini gösteren durumlarda ki bu %90’ından fazlasını teşkil etmektedir. Bu grup hastalarda belirlenmiş bir genetik geçiş söz konusu olmadığı için genetik testler elzem değildir. Sadece mikrotia gözlenen çocuklarda gerekli olmasa da, mikrotia yanısıra yüz yapısı, kemikler ve sinirleri etkileyen, vücuttaki başka anomalilerle birlikte görülen Goldenhar sendromu, Treacher Collins Sendromu yada benzeri durumlar varsa ebeveynin talebi üzerine genetik testler yapılabilir.

EŞLİK EDEBİLECEK ANOMALİLERE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

MİKROTİA yanısıra vücudun diğer bölgelerinde anomalisi olduğundan şüphe edilen an bebeklerde ayrıca, baş-boyun ve omurga anomalilerin tespiti ve tedavisine yönelik olarak görüntüleme tetkikleri, böbrek, kalp anomalileri için batın ultrasonografisi, göz muayenesi vb. incelemeler gerekebilir. Yapılacak çok yönlü tedavilerin vakit kaybetmeden yapılabilmesi için bu tetkiklerin doğumdan sonraki dönemde mümkün olduğu kadar erken yapılması önemlidir.

5 YAŞ SONRASI TETKİKLER

YÇBT

Yüksek Çözünürlüklü
Bilgisayarlı Tomografi

Bu tetkik kulak yolu ve orta kulak yapılarının değerlendirilmesi için yapılır. Tomografi bulguları ”JAHRSDOERFER SINIFLAMASI” ile değerlendirilerek 0-10 arasında bir skor belirlenir. Bu skor mikrotialı bir çocukta kulak kanalı açılıp açılmamasına karar vermede belirleyicidir. Bu skorlamaya göre kanal açılma girişimi kararı almak için en az 7 puan gerekmektedir. Bir başka deyişle, skoru 7’ den düşük vakalarda kanal açılma denenmemelidir.

3 Boyutlu (3D) Göğüs Kafesi Tomografisi

Ameliyat Ne Zaman?

Bu tetkik kulak kepçesi yapımının zamanına karar vermek için önemli olan göğüs kıkırdakların gelişiminin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Göğüs tomografisinde özellikle 6, 7 ve 8’inci kaburga kıkırdaklarının boyut olarak çocuğa yeni bir kulak kepçesi yapmak için yeterli olup olmadığına bakılmaktadır. Yeterli kıkırdak gelişimi olan vakalarda 5 yaşından itibaren kulak yapımı mümkündür. 3 boyutlu göğüs tomografisinde kıkırdak gelişimi yetersiz bulunan vakalarda ise ameliyat için 1-2 yıl daha beklemekteyiz.

Önemli

Çocuğun erken yaşta radyasyon almaması için tomografi tetkikleri 5 yaşından önce yapmamak daha doğrudur.

MİKROTİALI BİR BEBEK DOĞDUĞUNDA İLK ŞOKU ATLATAN EBEVEYNLERİ ÇOCUKLARINDAKİ BU BEKLENMEDİK DURUMA DAİR TETKİK VE TESTLERİN YAPILACAĞI BİR SÜREÇ BEKLİYOR.

Bazen oldukça yorucu olabilen bu süreçte sizlere yardımcı olabilecek bilgilerin bir özeti olan ve “MİKROTİALI ÇOCUĞUN TETKİK VE TEDAVİ ÇİZELGESİ” olarak tanımlayabileceğimiz görseli lütfen dikkatle inceleyin.