Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

MİKROTİA NEDEN OLUR ?

Kulaklar normal olarak hamileliğin ilk 3 ayında gelişimini tamamlayan yapılardır. Mikrotia gebeliğin işte bu erken sürecinde, yaşanan bazı  olumsuz durumlar sonucu ortaya çıkan bir gelişim bozukluğudur.

Oluşma mekanizması ile ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler ışığında bu durumun kulak bölgesinin kan dolaşımını sağlayan ana damar olan Stapedial Arter’in yetersiz kalması nedeniyle oluştuğuna inanılsa bile, bu damarı etkileyen faktörler henüz netlik kazanmamıştır. 

Mevcut bilgiler ışığında mikrotianın çevresel, genetik ve diğer faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle oluşabileceği düşünülmekte olup, çoğu durumda da kesin bir neden belirlenemez. Ancak ilk trimesterde geçirilen kızamıkcık gibi viral enfeksiyonlar, annenin hamilelik sürecinde alkol ve sigara tüketimi ve/veya alınan bazı ilaçların (thalidomide, izotretinoin (Accutane®) vb) mikrotiaya yol açabileceği biliniyor.

Yeni araştırmalar hamile kalmadan önce diyabetik yani şeker hastası olan annelerde mikrotia riskinin arttığını tespit etmiştir.