Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

MİKROTİALI ÇOCUKLARIN İŞİTME CİHAZI

KULLANMASI GEREKLİ MİDİR?

Mikrotia tek taraflı ise işitme cihazına ihtiyaç duyulmazken iki taraflı Mikrotia/Atresia söz konusu ise çocuğun işitmesi ve konuşabilmesi için işitme cihazı kullanımı mutlaka gereklidir. Kemik yolu ile işitmeyi artırma özelliği olan ve kulak arkasındaki kemik üzerinde durması gereken bu cihazların saç bandı, gözlük veya yapıştırıcılarla uygulanan değişik tipleri mevcuttur ancak son yıllarda giderek artan bir sıklıkla kulak arkasında kemiğe konulan vidalarla entegre edilen, kemik yolu iletimi işitme cihazları (BAHA) kullanılmaktadır.

BU CİHAZLAR ÇİFT TARAFLI MİKROTİALI ÇOCUKLARDA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ERKEN KULLANILMAYA BAŞLANMALIDIR.

İşitme problemlerinin çözümünde daha küçük ya da kulak içinde kalacak cihazların geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

İyi bir işitme çocuğun konuşması ve okul başarısı üzerine etikileri çok önemlidir.