Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

KULAK YOLU AÇILMASI GEREKLİ MİDİR?

Kanal açılma konusu maalesef dünya genelinde bir umut ticareti haline gelmiş, son derece suistimal edilen bir husus olup; gerçekleşmeyecek vaadlerle ameliyat edilerek ameliyat sonucu gelişen komplikasyonları ile hayatları mahvedilen ve kanalın kapatılması için defalarca ameliyat geçiren yüzlerce hasta biliyoruz.

KİMLERE YAPILABİLİR?

Tek taraflı mikrotialı çocuklar herhangi bir işitme cihazına ihtiyaç duymadan, çift taraflı olanlar ise bir işitme cihazı desteği ile akranları gibi normal bir hayat sürebilirler. Yaşayacakları tek problem gürültülü ortamlarda sesin yönü ile ilgilidir ki zaman içerisinde bu duruma da adapte olmaktadırlar.

HİÇ bir işitme cihazı kullanmadan son derece normal bir hayat sürdüğünü gözlemlediğimiz tek taraflı mikrotialı hastalarımızda KULAK KANALI AÇILMASI hiç önerilmiyor, Çift taraflılarda ise HR-CT ile orta kulak değerlendirilmesi sonrası 7 ve üstü skoru olan hastalarda kulak yolu açılması işitmeyi artırabilir. Yoksa boş yere yapılan riskli bir girişimdir. Bu konuda karar vermek için 5 YAŞ SONRASI ÇEKİLECEK BİR CT (BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ) ile tespit edilen bulguların JAHRDORSFER SINIFLAMASINA göre değerlendirmesi gerekmektedir. Tomografi tetkiki sırasında yüksek dozda radyasyon aldığı için daha erken yapılmaması tavsiye edilir.

YÇBT

Yüksek Çözünürlüklü
Bilgisayarlı Tomografi

Bu tetkik kulak yolu ve orta kulak yapılarının değerlendirilmesi için yapılır. Tomografi bulguları ”JAHRSDOERFER SINIFLAMASI” ile değerlendirilerek 0-10 arasında bir skor belirlenir. Bu skor mikrotialı bir çocukta kulak kanalı açılıp açılmamasına karar vermede belirleyicidir. Bu skorlamaya göre kanal açılma girişimi kararı almak için en az 7 puan gerekmektedir.bir başka deyişle, skoru 7’den düşük vakalarda kanal açılma denenmemelidir.

JAHRSDOERFER SKORLAMASI

KULAK KANALI AÇILIRSA ÇOCUĞUM DAHA İYİ DUYAR MI?

En başarılı cerrahlarca da yapılsa maalesef %100 bir işitme sağlanması mümkün olmamaktadır. Yine işitme cihazı kullanma ihtiyacı olmaktadır.

KANAL AÇMANIN RİSKLERİ

YÜZ SİNİRİ HASARI - YÜZ FELCİ
İŞİTME SİNİRİ HASARI - KALICI İŞİTME KAYBI
KRONİK ENFEKSİYON - AKINTI
Ömür boyu denize havuza giremeyen, her 2-3 ayda bir ağrılı temizleme girişimleri
KANALIN DARALMASI
KANALIN KAPANMASI
“Kulak zarı" ayrılması (düzeltmek için ameliyat gerektirir)
KOMPLİKASYONLAR NEDENİYLE ERKEN DÖNEMDEKİ İŞİTME ARTIŞI GİDEREK AZALIR

Kanal açma ameliyatı genellikle konuya dair araştırma yapmayan anne babalarca talep edilen ama konuyu araştırdıkça ciddi riskleri nedeniyle yaptırma isteği kaybolan bir ameliyattır.

KANAL AÇTIRMAZSANIZ ÇOCUĞUNUZUN BEYNİ GELİŞMEZ!

İşitme sistemi, görsel sistemden farklı olarak, her iki kulaktan da beynin her iki tarafına sinyaller gönderir. Merkezi işitsel yollar, işitsel yolun çok erken bir döneminde orta hattı geçer, böylece beynin her iki tarafı da her iki kulaktan uyarı alır. Bu, tek taraflı mikrotia olgularında beynin her iki tarafının iyi duyan kulak tarafından uyarıldığı anlamına gelir. Cerrahın atretik kulağı ne kadar erken açarsa, beynin yeniden yapılandırılmış kulaktan gelen girdilere "KAPANMA" (ve yanıt verememe) şansının o kadar az olduğu argümanı tamamen sahte ve yanıltıcıdır. Hastalar, atrezi ameliyatını ister 3 yaşında ister 30 yaşında geçirsinler, sonuç aynı olacaktır.

KANAL AÇTIRMAZSANIZ ÇOCUĞUNUZUN OKULDA BAŞARISIZ OLUR!

Tek taraflı atrezi hastalarının okulda daha fazla başarısız olacağı ve akademik ve hatta kazanç potansiyelinin azaldığı iddiası da yanıltıcıdır! Kulak kanalı açılsın açılmasın mikrotialı çocuklar akranları gibi normal akademik potansiyele sahiptir, hastalarımızın arasında doktor, öğretmen, müzisyen olan ve mesleklerinde çok başarılı bireyler mevcuttur.

ÖNEMLİ NOT

Çift taraflı mikrotia ve atrezi ile doğan tüm çocukların, daha yenidoğan döneminden itibaren kemik iletimli bir işitme cihazını kullanmaları önerilir ki işitme eksikliği nedeniyle konuşmaları gecikmesin, ilerleyen yaşlarda ise sosyal ve akademik başarıları etkilenmesin.

İŞİTME ARTSA DA SESİN YÖNÜNÜ BULMA DÜZELMEZ

Tek taraflı atrezi hastaları çoğunlukla ses lokalizasyonlarının genel işitmelerinden çok kötü olduğundan şikayet ederler. Bu nedenle ameliyat olup kanal açtırmalarını tavsiye edenler olabilir. Ancak bilimsel klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar kanal açma ameliyatları sonrası işitme artışı sağlanabilen hastalarda bile ses lokalizasyonunun ve gürültülü ortamlarda yaşanan işitme sorunlarının düzelmeyebileceğini ortaya koymaktadır. (1,2,3,4)

Yani kulak kanalı açılmasından sonra da maalesef sesin yönünü bulmayla ilgili yaşanan problemler düzelmemektedir.

UZAĞA GİTMEYİN!!!
Bir diğer önemli nokta ise atrezi ameliyatının bölgenizde bulunan bir atrezi cerrahı tarafından yapılması gerektiğidir. Uzun vadede başarılı bir atrezi prosedürü olan hastaların en az % 20'si çeşitli nedenlerle sonuçlarında bozulma yaşar ve revizyon prosedürüne ihtiyaç duyar. Hatta dünyanın en deneyimli gruplarında revizyon oranları %15-58'dir! Bu nedenle prosedürü en iyi şekilde, yeni kulak kanalının bakımını uzun süre sürdürebilecek olan cerrah üstlenir. Dış kulak şekli için mikrotia cerrahisinden farklı olarak, atrezi cerrahisi uzun süreli bakım gerektirir.

KAYNAKÇA

1. Lambert PR. Congenital aural atresia: stability of surgical results. Laryngoscope. Dec 1998;108(12):1801-5.

2. De la Cruz A, Teufert KB. Congenital aural atresia surgery: long-term results. Otolaryngol Head Neck Surg. Jul 2003;129(1):121-7

3. Gray L, Kesser BW, and Cole EA. Understanding speech in noise after correction of congenital unilateral aural atresia: effects of age on the emergence of binaural squelch but not in use of head-shadow. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2009;73:1281-7

4. Wilmington D. Gray L. Jahrsdoerfer R. Binaural processing after corrected congenital unilateral conductive hearing loss. Hearing Research. April 1994;74:99-114.