Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

MİKROTİALI KULAK DUYAR MI?

Sosyal medya kampanyalarında dikkat çekmek için “İŞİTME ENGELLİ “ olarak bahsedilen mikrotialı çocukları sık sık görüyoruz. Peki işin aslı nedir, mikrotialı çocuklar gerçekten duyamıyor mu? Anne babaların en büyük kaygısı olan bu konuyla ilgili bilimsel gerçekleri sizlerle paylaşmadan önce hepimiz için rahatsız edici olsa da o soruyu soralım yüksek sesle bir soralım:

MİKROTİALI ÇOCUKLAR SAĞIR MIDIR?

Bebeğin ana rahmindeki gelişimi sırasında dış kulak ve orta kulak ortak bir kökenden ve yaklaşık olarak aynı anda oluşur. Dolayısıyla dış kulakta ciddi bir gelişim problemi olduğunda, genellikle orta kulak yapıları da etkilenmekte olup, mikrotialı çocuklarda “kaynaşmış veya yapısal olarak bozuk orta kulak kemikcikleri, daha küçük bir orta kulak boşluğu ve ana yüz sinirinin anormal seyri” gibi problemler görülebilmektedir. Ancak işitme ve denge organlarının bulunduğu bölüm olan iç kulak farklı bir dokusal kökenden geliştiği için mikrotialı çocuklarda iç kulak tamamen normaldir.

Mikrotialı çocuklarda kulak kanalı olmaması ve orta kulaktaki yapısal problemlerden dolayı ses hava yolu ile iç kulağa iletilememekte ve buna bağlı olarak da orta şiddette “iletim tipi” bir işitme kaybı oluşmaktadır. Ancak iç kulak normal olduğu için işitme sinirleri normal olarak çalışmaktadır ve kemik yoluyla ileti mevcut olduğundan mikrotialı kulaklarda yaklaşık % 30-40 bir işitme mümkündür. Dolayısıyla...

"MİKROTİALI ÇOCUKLAR SAĞIR DEĞİLDİR!"

Tek taraflı mikrotialı çocuklar herhangi bir işitme cihazına ihtiyaç duymadan, çift taraflı olanlar ise bir işitme cihazı desteği ile akranları gibi normal bir hayat sürebilirler. Yaşayacakları tek problem gürültülü ortamlarda sesin yönü ile ilgilidir ki zaman içerisinde bu duruma da adapte olmaktadırlar.

KAYNAKÇA

1. Lambert PR. Congenital aural atresia: stability of surgical results. Laryngoscope. Dec 1998;108(12):1801-5.

2. De la Cruz A, Teufert KB. Congenital aural atresia surgery: long-term results. Otolaryngol Head Neck Surg. Jul 2003;129(1):121-7

3. Gray L, Kesser BW, and Cole EA. Understanding speech in noise after correction of congenital unilateral aural atresia: effects of age on the emergence of binaural squelch but not in use of head-shadow. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2009;73:1281-7

4. Wilmington D. Gray L. Jahrsdoerfer R. Binaural processing after corrected congenital unilateral conductive hearing loss. Hearing Research. April 1994;74:99-114.