Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

İNSANIN KENDİ DOKULARIYLA

KULAK KEPÇESİ NASIL YAPILIR?

Mikrotia tedavisinde dünyada en çok tercih edilen yöntem olan insanın kendi dokularıyla kulak kepçesi yapımı en az 6 ay ara ile ve genel anestezi altında yapılan 2 ameliyatla tamamlanmaktadır. Bu bölümde ameliyatlara dair bilgileri bulacaksınız.

1. AMELİYAT

Yeni kulağın olması gereken bölgede yapılan küçük bir kesiden girilerek deri altındaki şekilsiz kıkırdak yapılar çıkarıldıktan sonra, deri altında yeni kulak kepçesi için bir cep oluşturulur. Daha sonra aynı taraf göğüste yapılan yaklaşık 4-5 cm’lik bir kesiden girilerek 6, 7, 8. kaburgaların kıkırdak bölümleri alınır. Bu kıkırdakların yontulması ile hazırlanan kulak altyapısı bu cebe, yani deri altı plana yerleştirilir. Bu ameliyatta kulak şekil olarak tamamen oluşturulmaktadır, kulak memesi oluşturma işlemi de yine bu aşamada yapılmaktadır. Bu ameliyat yaklaşık 6 saat sürmekte ve hastalarımız ameliyat sonrası 3. günde taburcu olabilmektedir.

ANATOMİK MODELLEME

Tek taraflı mikrotia vakalarında hastanın normal kulağının fotografları üzerinden 3 boyutlu bir model oluşturularak ameliyat esnasında anatomik olarak maksimum benzerliği yakalamak için özel çaba harcanmaktadır. İki taraflı mikrotiası olan hastalarda ise tercihen ya ebeveynlerin birinin yada aynı yaşta ve anatomik olarak uygun kulak yapısına sahip bir başka çocuğun kulaklarından modelleme yapmaktayız.

KIKIRDAKLARIN ALINMASI

2. AMELİYAT

Birincisinden en az 6 ay sonra yapılacak bu ameliyatta tamamen şekillendirilmiş ancak kafaya bitişik olarak duran yeni kulak kaldırılarak, kulak arkası kıvrımı oluşturulur. Bu şekilde her iki kulağın simetrik olması sağlanır. Gerek görülen vakalarda bu ameliyat sırasında yüzdeki asimetriyi düzeltici işlemler de gerçekleştirilebilmektedir. Bu ameliyat yaklaşık 4 saat sürmekte olup, hastanede kalış süresi yine 2-3 gün ve iyileşme süresi yine 2 haftadır.

KULAK YAPIMI İÇİN GEREKLİ DERİ NEREDEN ALINIR ?

Bu ameliyatta kulak arkası kıvrımı oluşturmak için gerekli olan deri ve yedek kıkırdak başka yerde bir iz bırakmamak için yine göğüs bölgesinden ve aynı iz üzerinde girilerek alınır. Göğüs bölgesinde dren ve ağrı olmayacaktır.

Bu ameliyatlar sonrası dikkat edilmesi gereken en önemli husus hastanın yeni yapılmış kulağın üzerine yatmamasıdır.

AMELİYATLARDAN BİR HAFTA SONRA YAŞADIĞINIZ ŞEHRE, EVİNİZE DÖNEBİLİRSİNİZ.