Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

MİKROTİA SADECE KULAK ANOMALİSİ DEĞİLDİR

MİKROTİAYA EŞLİK EDEN ANOMALİLER

Mikrotia hastalarının sadece %10’u sendromiktir, yani tanımlanmış anomalilerin birlikte görüldüğü vakalardır. Mikrotia’ya eşlik eden doğumsal anomaliler arasında en sık görülenler Hemifacial Mikrosomia, Goldenhar ve Treacher Collins sendromlarıdır. Ayrıca hastaların bir bölümünde tam ya da kısmi yüz felci gözlenebilmektedir.

EŞLİK EDEN ANOMALİLER
LOKAL PROBLEMLER
Skin tag, Sinus, Düşük Saç Çizgisi, Ektopik Kulak vb.
KARŞI KULAKLA İLGİLİ PROBLEMLER
Kepçe kulak, Cup ear, Kulak memesi problemleri vb.
YÜZE AİT PROBLEMLER
Hemifacial Microsomia, Konjenital Facial Palsy, Mandubular Hipoplasty vb.
GÖZE AİT PROBLEMLER
Koloboma, Epibulbar tümör vb.
SİSTEMATİK PROBLEMLER
Vertebrokostal anomaliler, Renal anomaliler, Kardiyak anomaliler
Yüz Felci

Tam ya da kısmi yüz felci mikrotia’ya sıklıkla eşlik eden bir durumdur. Yüz mimiklerinde asimetri, ağlarken, gülerken ağzın kayması ya da göz kapaklarının tam kapanamaması belirtileri ile kendini belli eder. Kulak yapımı sırasında yüz felci düzeltimine yönelik bazı girişimleri de aynı ameliyatın içinde gerçekleştirebilmekteyiz.

Skin Tags

Mikrotialı kulak ya da karşı taraf kulak önünde yer alan ve içerik olarak deri, yağ ve bazen de kıkırdak dokulardan oluşan bu embriyonel artılar her hangi bir sağlık problemi yaratmazlar ancak görsel olarak normalleşmek için kulak kepçesi ile aynı ameliyat sırasında çıkarılabilmektedirle.

Düşük Saç Çizgisi

Mikrotia olgularının yaklaşık %10 kadarında düşük saçlı çizgi görülür. Bu kulak yapımında kullanılacak yöntem ve yaklaşımlar üzerine etki eden önemli bir faktördür. Yeni kulağın kısmen saçlı deri bölgesinde kalması durumunda tercihimiz kulak yapımı öncesinde lazer epilasyon ile bölgenin kıldan arındırılmasıdır.

Karşı Kulakta Şekil Bozukluğu

Tek taraflı mikrotia vakalarında karşı kulakta şeki bozukluğu görülmesi sık rastlanan bir durumdur. Kepçe kulak, fincan kulak oldukça sık olarak normal kulak ya da karşı taraf kulak önünde yer alan ve içerik olarak deri, yağ ve bazen de kıkırdak dokulardan oluşan bu embriyonel artılar her hangi bir sağlık problemi yaratmazlar ancak görsel olarak normalleşmek için kulak kepçesi ile aynı ameliyat sırasında çıkarılabilmektedirle.

MİKROTİA İÇEREN SENDROMLAR

Hemifacial Microsomia

Anne karnındaki gelişim sürecinde kulak ile aynı kökenden gelişen yüz ögelerinin etkilenmesi sonucu elmacık kemiği, yanak ve çene de gelişme geriliğin bağlı yüzde asimetri gözlenen vakalardır. Tedavileri anomalinin şiddetine göre kulak kepçesi yapımı ile eş zamanlı yapılabilen yağ enjeksiyonları ve/veya çene cerrahisi ile yapılabilmekte olup, ortodonti tedavi

Goldenhar Syndrome

Goldenhar Sendromu, en belirgin belirtisi kısmen oluşmuş bir kulak veya kulağın tamamen yokluğu durumu olan Mikrotia ve Hemifasyal Mikrozomi yanısıra gözün iyi huylu tümörleri (epibulbar dermoidler) mevcuttur. Goldenhar sendromlu çocuklarda ayrıca boyun omurları arasındaki yapışıklık veya kemik köprülerinin neden olduğu boyun problemleri olabilir.

Treacher Collins Syndrome

THE WONDER -MUCİZE filmi ile dünya genelinde insanların farkındalık geliştirdikleri bu doğumsal anomali göz kapakları, göz çukuru, elacık kemikleri, çene tutulumu yanısıra mikrotia gözlenmektedir. Özellikle şiddetli formlarının tedavisinde büyük miktarda dokusal kayıp söz konusu olduğu için çocuğun kendi vücudundan alınabilecek dokuların yetersiz kaldığı durumlar olabilmekte olup, teknik olarak son derece komplike ve edeneyim gerektiren bir anomalidir.

EŞLİK EDEN ANOMALİLERİN TEDAVİSİ
AĞIZDAKİ KAYMANIN DÜZELTİMİ 1. Ameliyat Sırasında
Kulak yapımının 1. Aşaması sırasında yapılabilen bu tedavi ile kısmi yüz felci sonucu alt dudakta ortaya çıkan kayma problemi düzeltilebilmektedir.
YÜZ ASİMETRİSİ (HFM) DÜZELTİMİ 2. Ameliyat Sırasında
1. Ameliyattan en erken 6 ay sonra yapılan 2. ameliyatta yapılmış olan kulak kepçesi kaldırılarak kulak kepçesi arka kıvrımı oluşturulur. Bu ameliyat sırasında mikrotia yanısıra Hemifacial Mikrozomi’ye (HFM) bağlı olarak yüz asimetrisi olan hastalarımızda kendi dokularıyla yüze hacimlendirme yüz deformitesi düzeltilebilmektedir. Bu işlem için gerekli olan yağ, deri ve yedek kıkırdak başak yerde iz bırakmamak için yine ayı kesiden alınır. Göğüs bölgesinde dren ve ağrı olmayacaktır.

HEMIFASYAL MIKROSOMISI OLAN MIKROTİA HASTALARINDA ORTOGNATIK CERRAHİ