Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

MİKROTİA NEDİR?

Latince “Mikrotia” yani “küçük kulak” olarak adlandırılan bu durum kulak kepçesi yanı sıra dış kulak yolu ve orta kulak yapılarını da etkileyen bir doğumsal gelişim anomalisidir.

Mikrotiayı sizlere anlatabilmek için tıp literatüründe yer alan bilgiler ve kendi deneyimlerimizden yola çıkarak hazırladığımız ve “MİKROTİA GERÇEKLERİ” adını verdiğimiz tabloyu incelerseniz bu doğumsal anomali hakkındaki tüm önemli hususları bir arada göreceksiniz.

MİKROTİA GERÇEKLERİ

  • Dünya genelinde görülme sıklığı 1/10.000 dir. Yani yaklaşık her 10.000 çocuktan 1’i mikrotia ile doğar.

  • Erkek çocuklarda kız çocuklara göre 2 kat fazla görülen bir durumdur.

  • Genellikle (%90) tek taraflıdır ama bazen iki tarafın tutulması da söz konusu olabilir.

  • Tek taraflı vakalarda sağ kulak soldan 2 kat daha fazla tutulum gösterir

  • Vakaların yaklaşık %30’u sendromiktir. Bu vakalarda mikrotia ile birlikte diğer doğumsal anomaliler de görülür.

  • Asyalılar, Amerikan yerlileri, ve Hispanik toplumlarda daha sık görülür.

Mikrotia sıklıkla kulak atrezisi ve orta kulak gelişim geriliği ile birlikte olup mikrotialı çocukların %90’ında iletim tipi işitme kaybı vardır.

MİKROTİA SINIFLAMASI

Mikrotia hastaları dış görünüm olarak farklılıklar gösterebilirler ancak temel olarak 3 mikrotia tipi ya da derecesi vardır

1. Derece

Kulak şekli genel şekil olarak neredeyse normale yakındır ama boyut olarak küçük kalmıştır. Bu hastalarda kulak kanalı genellikle normaldir.

2. Derece

Kulağın üst kısımlarında belirgin bir gelişme geriliği ve şekil bozukluğu vardır ancak kulak alt bölümleri normale yakındır. Kulak kanalı genellikle kapalıdır.

3. Derece

En sık görülen tip olup, kulak kepçesi yerine içinde deforme kıkırdak dokusu olan “yer fıstığı” şeklinde küçük bir oluşum söz konusudur. Kulak kanalı tamamen kapalıdır.

4. Derece Anotia

Bazı hastalarda ise kulak kepçesine dair hiç bir kalıntı yoktur. Bu durum 4.derece mikrotia veya “ANOTİA” yani doğuştan kulak yokluğu olarak adlandırılır.