Mikrotia

m İ k r o t İ a

Yükleniyor

Türkiye'de Kulak Yapımı, Mikrotia

AMELİYAT ÜCRETLERİ

NASIL BELİRLENİR?

En sık duyduğumuz soruların başında gelen “ameliyat ücreti” konusunda sizlerin bilmenizi istediğimiz en önemli husus kliniğimize gelip, muayene ve tetkikleri yapılmamış ve/veya henüz ameliyat yaşına gelmemiş hastalar için ücret bilgisi vermemizin mümkün olmadığıdır. Ayrıca telefonda ve sosyal medyada ücret bilgisi veremeyeceğimiz gibi her hastanın durumuna, ek anomali içerip içermediğine göre ve muayene sonrası yapılan tedavi planına göre belirlenir.

Mikrotia tek tip bir anomali değildir. Yapılacak tedavi de mikrotianın tipine ve eşlik eden anomalilere göre çeşitlilik gösterir. Bu nedenle “ameliyat ücreti ne kadar” sorusuna cevap verebilmemiz için hastanın mutlaka Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Yapılacak klinik değerlendirme ve tetkikler sonra oluşturulacak tedavi planına göre ameliyat ve tedaviye dair ücret muhasebe departmanımız tarafından net bir şekilde belirlenerek sizlere bildirilecektir.

Maddi durumu ameliyat ücretlerini karşılamak için müsait olmayan ailelere sivil toplum örgütleri, yardım organizasyonları ya da hayırseverlerin yardımını talep edebilmeleri için muayene sonrası oluşturduğumuz tedavi planı ve ücret bilgisini içeren belge ve/veya proforma fatura verilebilir. Bu belgeyi yasal bir yardım kampanyası açmak için gerekli olan valilik izinlerini almak için de kullanabilirisiniz.