top of page

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ
AMELİYATLAR MI GEÇİRDİNİZ?

Ülkemizde ve yurtdışında ehil olmayan ellerde defalarca ameliyat edilip, kıkırdakları tüketilmiş, kulak yapımında kullanılacak bölge derisi tamamen hasar görmüş ve sonuçta normal bir kulağa hiç benzemeyen oluşumlarla bize gelen bir çok hasta görüyoruz maalesef.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
mikrotia_basarisiz_ameliyat_edited.png

BAŞARISIZ AMELİYATLAR GEÇİRMİŞ HASTALAR İÇİN  BİR ÇÖZÜM VAR MIDIR?

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞ VAKALARDA KULAK YAPIMI

Bu hastalarda kulak yapımında kullanılacak bölge derisi yeterli ve dolaşım problemi yoksa kötü şekilli eski kıkırdaklar çıkarılıp yine 2 aşamalı olarak kulak yapımı gerçekleştirilebilmektedir. Deri problemi olan hastalarda ise eğer bölgedeki damarsal yapılar korunmuş ise kulak üzerindeki saçlı deri altında bulunan ve  yüzeysel temporal fasya adı verilen zarımsı bir yapı kaldırılarak hastanın kendi yada ebeveyninden alınan kıkırdak  ile hazırlanan kulak çatısı  üzerine sarıldıktan sonra  uygun bir deri örtüsü sağlanarak yeni bir kulak yapmak mümkün olabilmektedir.  Bu yaklaşımda hayati öneme sahip olan yüzeyel temporal fasya dediğimiz yapı, hem içteki kıkırdağın hem de dıştaki deri örtüsünün kan dolaşımını  ve beslenmesini sağlar. Tabii bu kadar kompleks üç ayrı dokuyu bir araya getirerek kulak kıvrımlarının oluşturulması çok maharet isteyen bir işlem olup, daha önce başarısız olmuş bu hastalarda  önceden ölçülemeyen faktörler nedeniyle deri örtüsünde dolaşım bozukluğu ve çürüme sonrası oluşturulan kıvrımların, kıkırdağın kısmen ya da tamamen erimesi sonucunda kaybolması riski vardır. Tüm bu riskler başarısız ameliyatlar sonrası bize gelen hastaları kulak rekonstrüksiyonu alanındaki en zor konulardan biri haline getirmektedir. Ancak, bu durumda bize gelen ve başarıyla kulak yapımı gerçekleştirdiğimiz hastalarla ilgili deneyimlerimiz itibarıyla ümitsiz olmanıza gerek yoktur. Dr. Mutaf bu gibi vakalarda hasta için uygun olacak olasılıkları hasta ve ailesiyle yüz yüze ve ayrıntılarıyla konuşarak hangi metodun uygulanacağına karar verir.

danger.png

KULAK YAPIMI İÇİN DOĞRU CERRAH SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR.

Daha önce başarısız ameliyatlar geçirmiş hastalarda kulak kepçesi yapımı

ameliyat olmamış hastalara kıyasla çok daha zor olmaktadır.

Artboard 1 copy 15_edited.jpg
Artboard 1 copy 10_edited.jpg
Artboard 1 copy.png
bottom of page